skip to Main Content
Negocio 690300 0x0 Izda

A “experiencia de marca” protagonista no foro Customer Experience

o evento celebrado pola asociación de alumnos da escola de negocios Afundación, abordou a xestión da experiencia do cliente dende diferentes ópticas e ferramentas, como o customer journey, a xestión das experiencias online ou como se traduce na conta de resultados o investimento realizado na experiencia de cliente.

Entre os participantes do evento, o nos compañeiro, José Cabanas, director estratéxico de Marketing de Estrella Galicia, destacou a importancia deste tipo de estratexias que redundan na marca, tanto no seu valor tanxible como intanxible, algo que, subliñou, na actualidade é imprescindible na armazón empresarial.