skip to Main Content
Aftherwork

Afterwork na Coruña

No Clube Financeiro Atlántico, o noso compañeiro Ignacio Cortina, Director de Marketing da Escola de Deseño Goymar, fixo un repaso das claves do éxito de Inditex. A V de Valor e a D de Diferenciación. Unha ponencia moi interesante dun proxecto empresarial de referencia no mundo.