skip to Main Content
Closet

Marcas de moda

Marta Ferro, de Closet Comunicación, nos falou da importancia da coherencia da marca na construcción e evolución das marcas de moda. Coma no resto dos sectores os valores, a esencia da marca é fundamental para alcanzar o éxito.