skip to Main Content
Mision Peru

Markea en Perú

Nunha misión comercial a Perú, organizada polo Clúster da Comunicación de Galicia, Markea tivo a oportunidade de compartir experiencias co seu homólogo peruano: Sociedad Peruana de Marketing. Neste primeiro encontro sentáronse as bases dunha futura colaboración transoceánica entre os profesionais do marketing.