Marcas de moda

Marcas de moda

Marta Ferro, de Closet Comunicación, nos falou da importancia da coherencia da marca na construcción e evolución [...]