skip to Main Content
1

Plan de Marketing para os empresarios

Convidado por Radio Pontevedra e Radio Arousa, o noso presidente Xosé Luis Reza, tivo a oportunidade de compartir unha tarde con empresarios dentro do programa Ser Empresarios. Durante unhas catro horas pudieron achegarse ao mundo do marketing e reflexionar sobre a orientación ao mercado de cada un dos seus proxectos empresariais.