skip to Main Content

Responsable de Marketing para empresa

Importante empresa galega do sector do peixe conxelado desea incorporar no seu equipo a un profesional especializado en marketing para desenrolar internamente as funcións dun departamento en coordinación coa Dirección Comercial  (Trade Marketing) e o responsable de Calidade (Product).