skip to Main Content
Beatriz Díaz, Cz Veterinaria

Marketing y Comunicación B2B

A seman pasada, Beatriz Díaz Lorenzo, Marketing and Corporation Communications Manager of CZ Veterinaria and Biofabri, conotunos dun xeito moi claro cómo manexar o marketing e a comunicación no sector farmacéutico (B2B). Foi moi interesante coñecer cómo nun mercado tan…

Read More