skip to Main Content
Afterwrksantiago1

Primeiro Afterwork Santiago de Compostela

Onte, no seo da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, desenvolveuse o primeiro Afterwork de Marketing e Comunicación que convocaron conxuntamente o Clúster da Comunicación Gráfica, Markea, Dircom, Creatividade, AJE e a propia Asociación do Polígono do Tambre. Nesta primeira oportunidade Jacobo Bermejo, Conselleiro Delegado de Tórculo e Secretario Xeral do Clúster de Comunicación Gráfica, esgrimiu as claves da industria 4.0 aplicadas á realidade industrial galega e aportou claros exemplos deste novo paradigma no eido das artes gráficas, entre outros.