skip to Main Content
Fojea

Desde Galicia para Europa

Fernando Ojea, Director de Contidos da CRTVG, explicounos o traballo que dende Galicia se fai dentro do CIRCOM, a Asociación Europea de Televións Rexionais.